bestratingen

rioleringen

bruggen

asfaltwerken

betonwerken

beschoeiingen

projecten

gebr. Barendregt

Aannemers van grond-, weg-
en waterbouwkundige werken

sinds 1900

Essendijk 38

3161 EE Rhoon

010 501 56 38

Home

CO2-prestatieladder

sinds 1900

Reductie-
doelstelling

2% reductie CO2 emissie in 2020

 

Projecten
met gunnings-voordeel:

Onderhouds-werken van de gemeente Barendrecht.